Alle schattingen kunnen veranderen door fysieke inspectie (of virtueel via het Buy Now platform), alsmede door veranderingen op de kunstmarkt. Schattingen zijn geen formele documenten voor verzekering of belasting en kunnen niet als zodanig gebruikt worden.